SẠC DỰ PHÒNG EARLDOM PD – 11:  SẠC ĐA NĂNG – DUNG LƯỢNG PIN LỚN