CỦ SẠC BỊ NÓNG. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC LÀ GÌ?