3 Hãng Phụ Kiện Điện Thoại Uy Tín, Chất Lượng Tại Việt Nam